Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp. Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6.

Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp. Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6.

Tên dự án:Trụ sở liên đoàn lao động – trung tâm sinh hoạt công nhân viên chức lao động quận 6.
Tên gói thầu:xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH xây dựng thương mại Đàm Phan: ĐC M19, KDC Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: 08.5.899.698 – Fax: 08.9.893.318
24/04/2008 đến 09/05/2008
1.000.000 (VND)
09/05/2008 14:30
09/05/2008 14:30