Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp phần thân nhà, hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống M&E và hệ thống cấp thoát nước

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp phần thân nhà, hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống M&E và hệ thống cấp thoát nước. Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I tại Thành phố Hải Phòng

Tên dự án:Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I tại Thành phố Hải Phòng
Tên gói thầu:Thi công xây lắp phần thân nhà, hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống M&E và hệ thống cấp thoát nước
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
31 Đà nẵng Ngô Quyền Hải Phòng điện thoại 0313827747 fax 0313550517
18/05/2008 đến 16/06/2008
1000000 (VND)
16/06/2008 14:00
16/06/2008 14:00