Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trạm xá thị trấn Phước Vĩnh + hàng rào

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng trạm xá thị trấn Phước Vĩnh + hàng rào.

Tên dự án:Xây dựng trạm xá thị trấn Phước Vĩnh + hàng rào, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng trạm xá thị trấn Phước Vĩnh + hàng rào
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức – Số 17 lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, Bình Dương – ĐT : 0650.870703
05/06/2008 đến 20/06/2008
1.000.000 (VND)
20/06/2008 09:00
20/06/2008 09:00