GT: Gói số 6: Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh

GT: Gói số 6: Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh, Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh.

GT: Gói số 6: Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình
Thuộc D.A: Trung tâm văn hóa điện ảnh Quảng Ninh
Nguồn vốn: Ngân sách
Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 06/08/2008 đến 14 giờ 00 ngày 21/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 9438231; Fax: (04) 9439009
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 14 giờ 00 ngày 21/08/2008