Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn, Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố.

Tên dự án:Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố
Tên gói thầu:Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố, địa chỉ: Số 7 Công trường Lam Sơn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (08) 8 243 836 – 8 042 058, số Fax: (08) 8 045 931 – 8 243 836
04/08/2008 đến 19/08/2008
1.000.000 (VND)
19/08/2008 15:30
19/08/2008 15:30