Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu, Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà đã thông báo mời thầu:

GT: Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Thuộc DA: Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Nay xin gia hạn:

Thời gian tiếp tục bán HSMT: đến 8 giờ 30, ngày 18/8/2008

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 18/8/2008

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 063.851165; 063.686016.