Thông báo mời thầu G.T: Cung cấp xe nâng hạ Container, trọng tải max 45 tấn

Thông báo mời thầu G.T: Cung cấp xe nâng hạ Container, trọng tải max 45 tấn

G.T: Cung cấp xe nâng hạ Container, trọng tải max 45 tấn

Thuộc DA “Căn cứ dịch vụ dầu khí tổng hợp Hải Phòng”

Nguồn vốn: vay tín dụng

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ dầu khí

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ ngày 15/9/2008 đến trước 11 giờ ngày 15/10/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ dầu khí, số 18 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2927352; Fax: (04) 7711353

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 15/10/2008.