Thông báo mời thầu GT: Thi công xây lắp công trình Nhà tập luyện thể thao -Trường Trung học Bưu Chính Viễn Thông và công nghệ thông tin III

Thông báo mời thầu GT: Thi công xây lắp công trình Nhà tập luyện thể thao -Trường Trung học Bưu Chính Viễn Thông và công nghệ thông tin III

GT: Thi công xây lắp công trình Nhà tập luyện thể thao -Trường Trung học Bưu Chính Viễn Thông và công nghệ thông tin III

Thuộc D.A “Thi công xây lắp công trình Nhà tập luyện thể thao-Trường Trung học Bưu Chính Viễn Thông và công nghệ thông tin III”

Nguồn vốn: Vay và tái đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp – Nagecco

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 11/9/2008 đến trước 9 giờ ngày 26/9/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ:Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp – Nagecco, số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận I, TP. HCM. Điện thoại: (08) 8290160; Fax: (08) 9103462

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 26/9/2008