Thông báo mời thầu G.T: San lấp mặt bằng trung tâm hành chánh phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc

Thông báo mời thầu G.T: San lấp mặt bằng trung tâm hành chánh phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc

G.T: San lấp mặt bằng trung tâm hành chánh phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc

Thuộc D.A “San lấp mặt bằng trung tâm hành chánh phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc”

Nguồn vốn: Ngân sách thị xã Châu Đốc

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư và xây dựng thị xã Châu Đốc

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 12/9/2008 đến trước 9 giờ, ngày 25/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Ban QLDA đầu tư và xây dựng thị xã Châu Đốc, số 65B Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Điện thoại: (076) 867258; Fax: (076) 867258

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 25/9/2008.