Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp B2

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp B2, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Mường Lay – Nậm Nhùn.

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Mường Lay – Nậm Nhùn
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp B2
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên – phường Thanh Bình – T.P Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 0230.852.846; fax: 0230.826.623.
28/09/2008 đến 13/10/2008
1.000.000 (VND)
13/10/2008 08:00
13/10/2008 08:00