Mời chào giá thiết bị điện và văn phòng VietinBank

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


-Tên bên mời thầu: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
-Tên gói thầu:
Gói thầu số 1 : 08 Bảng điện tử phòng giao dịch
Gói thầu số 2 : 02 Hệ thống báo cháy, báo động
Gói thầu số 3 : 01 Máy phát điện 44 KVA
Gói thầu số 4 : 02 Máy PhotoCopy
-Tên dự án: Mua sắmTSCĐ thông thường năm 2012
-Nguồn vốn: Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương VN.
-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
-Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 13 tháng 06 năm 2012 Đến ngày 23 tháng 06 năm 2012
-Địa chỉ phát hành: Số 247 đường 30/4, Phường 1, Thị Xã tỉnh Tây Ninh.
-Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2012 tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh.

Tây Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2012
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

A.Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
– Địa chỉ: Số 247 đường 30/4, Phường 1, Thị Xã tỉnh Tây Ninh
– Điện thoại: 0663.822037 Fax:0663.810126 E-Mail:Trinhpty@vietinbank.vn
2.Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư): Mua sắm TSCĐ thông thường năm 2012
3.Loại dự án; Dự án,dự toán khác
4.Tên chủ đầu tư: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt :
Gói thầu số 1 : 08 Bảng điện tử phòng giao dịch
Gói thầu số 2 : 02 Hệ thống báo cháy, báo động
Gói thầu số 3 : 01 Máy phát điện 44 KVA
Gói thầu số 4 : 02 Máy PhotoCopy