Mời chào hàng mua sắm bàn ghế học sinh huyện Ba Vì

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì .

– Tên dự án: Mua sắm bàn ghế khối THCS , Tiểu học và Mầm non các trường trong huyện.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng : Mua sắm bàn ghế khối THCS , Tiểu học và Mầm non các trường trong huyện..

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

− Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh (03 gói) (Trong nước)

− Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00 ngày 20 tháng 07 năm 2012 đến 8h00 ngày 24 tháng 07 năm 2012 (trong giờ hành chính).

− Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì .

− Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 28 tháng 7năm2012.

Ba Vì ngày 18 tháng 07 năm 2012

Trưởng phòng

( Đã ký )

Lê Ngọc Tôn

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan đăng ký mời thầu : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì
– Địa chỉ : xã Chu Minh – Ba Vì – Tp Hà Nội
2 Tên dự án : Mua sắm bàn ghế khối THCS , Tiểu học và Mầm non các trường trong
huyện.
3 Nguồn vốn : Ngân sách huyện.
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì .
5. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng : Mua sắm bàn ghế khối THCS , Tiểu học và Mầm non các trường trong huyện..