Mời đấu thầu Bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2012

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  BẢO TRÌ PHẦN MỀM

Tổng cục Thuế mời thầu Bảo trì (renew) phần mềm hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2012

 

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Bảo trì (renew) phần mềm hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2012 sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 27/8/2012 đến trước thời điểm đóng thầu vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

– Địa điểm bán HSMT: Cục CNTT, Tổng cục Thuế – Tầng 4 Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37689679 Fax : 04.37689744

– Địa điểm nhận HSDT: Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, Hà Nội

Điện thoại: 04.37689679 Fax : 04.37689744

+ Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như sau: 450.000.000 VND (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

+ Khoản tiền này phải nộp thông qua bảo lãnh của ngân hàng và nhà thầu phải gửi giấy tờ chứng nhận đến bộ phận nhận Hồ sơ dự thầu chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu.

– Thời gian địa điểm đóng mở thầu như sau:

+ Đóng thầu: 9h00 ngày 12/9/2012

+ Mở thầu: Lễ mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Tổng Cục Thuế- 123 Lò Đúc, Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.