Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC

Mời đấu thầu Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Hà Tĩnh

 – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 thuộc dự án Mua sắm thiết bị CNTT năm 2012 cho Cục Hải quan Hà Tĩnh

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2012

 – Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 9 giờ, ngày 27 / 8 / 2012 đến trước 16 giờ, ngày 06 / 9 / 2012 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu : Cục Hải quan Hà Tĩnh – 154 Trần Phú – P. Nguyễn Du – TP. Hà Tĩnh

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Cục Hải quan Hà Tĩnh – 154 Trần Phú – P. Nguyễn Du – TP. Hà Tĩnh

– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (bằng chữ: mười triệu đồng chẵn – chỉ chấp nhận thư bảo lãnh của ngân hàng)

 – Thời điểm đóng thầu: vào16 giờ (giờ Việt Nam), ngày 6 / 9 / 2012.

 HSDT sẽ được mở công khai vào16 giờ (giờ Việt Nam), ngày 6/9/2012, tại Cục Hải quan Hà Tĩnh – 154 Trần Phú – P. Nguyễn Du – TP. Hà Tĩnh

Cục Hải quan Hà Tĩnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.