Đấu thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị PCCC – TTTH Quảng Bình

Thông báo mời đấu thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị PCCC

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài chính Quảng Bình.

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi kéo dài , thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Điện thoại/Fax: 0523822198;  Fax: 0523820992

2. Tên dự án: Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Quảng Bình

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C;

4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 “ Xây lắp nhà chính và thiết bị PCCC”

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

ĐẤU THẦU XÂY DỰNG NHÀ CHÍNH VÀ THIẾT BỊ PCCC TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH

 

– Tên Bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “ Xây lắp nhà chính và thiết bị PCCC”

– Tên dự án: Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Quảng Bình.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không tiến hành sơ tuyển).

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2012 đến trước 08 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Sở Tài chính Quảng Bình

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Sở Tài chính Quảng Bình. Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 80.000.000 VNĐ

+ Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn.

+ Hình thức bảo đảm: Tiền mặt, ký quỷ hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

 

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 11 năm 2012, ngay sau thời điểm đóng thầu;

– Địa điểm mở thầu: tại Văn phòng Sở Tài chính Quảng Bình, đường Nguyễn Trãi kéo dài, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Sở Tài chính Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Quảng Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

Giám đốc

(Đã ký)

 

Trần Thuynh