Đấu thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị PCCC – TTTH Quảng Bình

Thông báo mời đấu thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị PCCC   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài chính Quảng Bình. – Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi kéo dài , thành phố […]

Đấu thầu mua thiết bị xây dựng – máy bơm chuyên dụng – máy phát điện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ XÂY DỰNG  Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh Mua sắm lắp đặt thiết bị xây dựng: máy bơm chuyên dụng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện. A. Thông tin chung về […]