Đấu thầu dự án : Đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt (Khoái Châu, Hưng yên)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên

– Địa chỉ: Số 67, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường HiếnNam, thành phố Hưng Yên

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0321.3550.010/ 0321.3550.010/ hnnhanuocsach@gmail.com

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công Cụm đầu mối đường ống chính (D>50mm), lắp đặt thiết bị.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG CỤM ĐẦU MỐI ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH 

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên

– Tên gói thầu: Thi công Cụm đầu mối đường ống chính (D>50mm), lắp đặt thiết bị.

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi, trong nước không sơ tuyển.

– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 18 tháng 02 năm 2013 đến trước 9 giờ, ngày 05 tháng 3 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT, Địa chỉ số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Điện thoại/fax: 0321.3550.010/0321.3550.010

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT, Địa chỉ số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên; Điện thoại/fax: 0321.3550.010/0321.3550.010

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 05 tháng 3 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm: 440.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

            + Bằng đồng tiền: Đồng ViệtNam.

+  Hình thức bảo đảm: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp.

– HSDT sẽ được mở công khai vào: 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 3 năm 2013, tại Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.