Đấu thầu dự án : Đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt (Khoái Châu, Hưng yên)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hưng Yên – Địa chỉ: Số 67, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường HiếnNam, thành phố Hưng Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 0321.3550.010/ 0321.3550.010/ hnnhanuocsach@gmail.com 2. Tên dự […]