Mời Thầu: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Bắc Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan, đơn vị : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG

Địa chỉ: Khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế – Tp. Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang;

Đại diện: Ông  Nghiêm Minh Tuấn Anh                    Chức vụ: Trưởng ban QLDA

Điện thoại        : 0918.203.233 và 0968.120.720

2. Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG

Địa điểm: xã Dĩnh Kế – Tp. Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

3. Tên chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂN TRƯỜNG SINH

 Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.      

Đại diện: Bà  PHẠM THỊ LỊCH                                  Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại      : 0240. 6252569                                         Fax: 0240.6252229

Mã số thuế     : 2400409506

Tài khoản số   : 43110000098228 tại Ngân hàng BIDV Bắc Giang.

4. Tên gói thầu đăng ký mời thầu: GÓI THẦU SỐ 6: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống cửa, vách kính, trần thạch cao cho công trình nhà khám chữa bệnh đa khoa

B. Nội dung mời thầu:

– Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG.

–  Tên gói thầu: gói thầu số 6: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống cửa, vách kính, trần thạch cao cho công trình nhà khám chữa bệnh đa khoa.

– Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG

– Nguồn vốn: vốn cổ đông và vốn vay ngân hàng.

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi.

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ; Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./.

– Địa chỉ nơi bán HSMT:BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG:  Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang.

– Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 18/5/2014

– Địa chỉ nơi nhận HSMT: BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG:  Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang.

– Thời điểm đóng thầu: Ngày 05/10/2014

– Thời gian HSDT mở công khai và địa chỉ mở: 09 giờ 30’ ngày 05/10/2014 tại Ban QLDA Khu dân cư phía Nam, phường Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG trân trọng kính mời các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.