Mời Chào hàng: Xây dựng bể bơi và bar ngoài trời, bể nước, bể xử lý nước thải và hệ thống cấp nước ngoài nhà

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt

– Địa chỉ: tầng 4 tòa nhà số 9 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 35145717; Fax: (04) 35145671.

2. Tên dự án: Khu nhà nghỉ cán bộ công nhân viên – nhà hàng Công ty CP  Tổng công ty Công trình đường sắt

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Xây dựng bể bơi và bar ngoài trời, bể nước, bể xử lý nước thải và hệ thống cấp nước ngoài nhà (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây dựng bể bơi và bar ngoài trời, bể nước, bể xử lý nước thải và hệ thống cấp nước ngoài nhà (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
  • Thuộc Dự án: Khu nhà nghỉ cán bộ công nhân viên – nhà hàng Công ty CP  Tổng công ty Công trình đường sắt.
  • Nguồn vốn: vốn tự có của Chủ đầu tư và các nguồn vốn khác.
  • Bên mời thầu: Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 20/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Dự án – Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt, tầng 4 tòa nhà số 9 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 35145717; Fax: (04) 35145671.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 31/07/2015.