Mời Thầu: Thi công xây dựng Trạm y tế, sân bê tông, rãnh thoát nước, cổng, tường rào, nhà ăn

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 0913 271 441;  Email: Vinaincoco@gmail.com.

Mã số doanh nghiệp: 5100 331540.    

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + thiết bị

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục, bao gồm: Trạm y tế, sân bê tông, rãnh thoát nước, cổng, tường rào, nhà ăn.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

 1. Tên dự án: Trạm y tế xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
 2. Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ EU giai đoạn 2015 – 2017.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 15 tháng 02 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 26 tháng 02 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam, địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 0913 271 441; Email: Vinaincoco@gmail.com
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bảo đảm bằng Bảo lãnh hoặc séc.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 02 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 02 năm 2016