Mời chào hàng: Cung cấp phân bón thúc NPK 16.16.8 cho vườn cây cao su kiến thiết cơ bản năm 2018

 

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ GIANG

Địa chỉ:  Số nhà 01, ngõ 11, phố Võ Thị Sáu, tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.822917. 09122.86259 Fax: 02193.822916.

Mã số thuế: 5100256269.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp phân bón thúc NPK 16.16.8 cho vườn cây cao su kiến thiết cơ bản năm 2018.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

– Nội dung chính của gói thầu:  Cung cấp phân bón thúc NPK 16.16.8 để bón thúc cho vườn cây cao su kiến thiết cơ bản năm 2018.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án đầu tư 10.000 ha cao su tại 03 huyện Vị Xuyên, Quang Bình và Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 2. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSYC:

– Công ty Cổ phần cao su Hà Giang.

– Địa chỉ:  Số nhà 01, ngõ 11, phố Võ Thị Sáu, tổ 9, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

– Điện thoại: 02193.822917. 09122.86259 Fax: 02193.822916.

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ.
 2. Bảo đảm dự thầu: Chứng thư bảo lãnh Ngân hàng ( hoặc tiền mặt 20.000.000 triệu đồng)
 3. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 15 phút, ngày 21tháng 05 năm 2018.
 4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2018.