Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị cho cho bộ phận Một cửa – sở nội vụ Lào cai

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho cho bộ phận “một cửa” theo hướng điện tử, hiện đại và liên thông tại toà nhà hợp khối số VI.Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 11 tháng 11 năm 2011 đến 17 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Địa chỉ phát hành: Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, Tầng 2, khối VI – Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường – Đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 020.3845.455. Fax: 0203.845.455. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

                                               THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho cho bộ phận “một cửa” theo hướng điện tử, hiện đại và liên thông tại toà nhà hợp khối số VI.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 11 tháng 11 năm 2011 đến 17 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

– Địa chỉ phát hành: Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, Tầng 2, khối VI – Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường – Đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 020.3845.455. Fax: 0203.845.455.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h ngày 16 tháng 11 năm 2011 tại Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, Tầng 2, khối VI – Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường – Đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011

Đại diện hợp pháp cơ quan

         KT. GIÁM ĐÔC

           PHÓ GIÁM ĐỐC

               (đã ký)


         Vũ Xuân Cường