Mời sơ tuyển bổ sung các nhà thầu xây lắp tiềm năng năm 2007- Dự án giảm nghèo tỉnh Kon Tum

Bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (Ban QLDA giảm nghèo Miền Trung, tỉnh Kon Tum)

Mời sơ tuyển bổ sung các nhà thầu xây lắp tiềm năng năm 2007- Dự án giảm nghèo tỉnh Kon Tum

Nguồn vốn: Vốn vay ADB

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMST: sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA Giảm nghèo Miền Trung tỉnh Kon Tum, 123B Trần Phú, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Điện thoại: (060)967543 /914272; Fax: (060) 869105

Hạn cuối nhận HSDST: 8h30 ngày 07/01/2007

(Tất cả các nhà thầu có quan tâm đều có thể tham gia sơ tuyển miễn là: (1). Không trực thuộc Bộ Quốc Phòng, (2) Không thuộc UBND tỉnh Kon Tum, (3) Đã cổ phần hóa và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)