Công ty CPĐT Châu Á – Thái Bình Dương : Mời thầu dự án “Khu dân cư 5 Túc Duyên”

THƯ MỜI THẦU               Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Xây lắp hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước thải (GD 1) thuộc dự án “Khu dân cư 5 Túc Duyên“, phường Túc Duyên, […]

Mời đấu thầu xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ khu vực.   – Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Tên gói thầu : Gói thầu xây lắp trụ […]

Mời đấu thầu thi công xây dựng Nhà làm việc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng mời thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà làm việc 3 tầng    – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng  – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp: Thi công hạng mục Nhà […]

Đấu thầu xây lắp toàn bộ công trình, thiết bị nội thất Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NỘI THẤT  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu chuẩn bị thực hiện Gói thầu số 09 xây lắp toàn bộ công trình + thiết bị nội thất   Chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu Địa […]

Đấu thầu xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục xây lắp phụ trợ trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Chương

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP TRỤ SỞ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH CHƯƠNG Ban quản lý dự án Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An mời đấu thầu xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục xây lắp phụ trợ: nhà để xe, nhà bảo vệ, điện nước ngoài nhà, sân, cổng […]

Mời đấu thầu xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Minh – Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh mời đấu thầu Gói thầu Khối nhà chính, sân nền, hàng rào, nhà xe, san lấp mặt bằng công trình Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.   – Bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh – […]

Mời đấu thầu xây lắp Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn – An Giang

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP Dự án Cấp điện các TDC Bắc núi lớn, kinh 10 Cai, kinh Ông Cò, kinh Mặc Cần Dện nhỏ và TL 943-Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. – Bên mời thầu:  Công ty Điện lực An Giang – Gói thầu Gói 2 – Thi công […]

Mời đấu thầu thi công xây lắp cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu mời thầu thi công xây lắp Cải tạo mở rộng Kho bạc nhà nước – Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu.   – Tên Bên mời thầu: Công ty CP tư vấn […]

Đấu thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị cho nguồn dự phòng cho trụ sở Công ty Điện lực Tân Thuận

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận mời đấu thầu gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình   Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực […]

Mời đấu thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẤU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO   – Bên mời thầu Công ty CP Dược phẩm […]