Mời chào hàng: Mua máy chiếu phim và thiết bị kèm theo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú – TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. – Điện thoại/Fax/E-mail:0240 3854 421 2. Tên dự án: Mua máy chiếu phim và thiết bị kèm theo 3. […]