Mời Thầu: Thi công xây dựng, hoàn trả hè đường và cung cấp lắp đặt thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý xây dựng công trình công ích Hoàn Kiếm – Địa chỉ: số 1A, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.8254283. 2. Tên dự án: Cải tạo hè, thoát nước đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến […]