Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư thiết bị dựng hình lưu động phục vụ sản xuất chương trình

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Tin học và Đo lường – Đài THVN – Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình – Hà Nội – Điện thoại/Fax/E-mail: 043.7716995 – 043.7716994 2. Tên công việc:  “Đầu tư thiết bị dựng hình lưu động phục […]