Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông vào Trại giam Đăc Tân

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: TRẠI GIAM ĐĂC TÂN – Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk – Điện thoại: 05003 ; Fax: 05003.                                     Email: 2. Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông […]