Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa cho dự án Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm

Tên bên mời thầu: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau Địa chỉ: ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Điện thoại/fax/email: 07803888588, 07803888587, ttgnncamauvnn@gmail.com Mã số thuế: 2000401037 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa. 1.1 Gói thầu […]