Mời chào hàng: Mua máy chủ, máy quét và xây dựng website

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định – Địa chỉ: số 368 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; –  Điện thoại: 0563 810005; Fax: 0563 810006. 2. Tên dự án: Mua máy chủ, máy quét và xây dựng […]