Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hành cho phòng học thiết kế RF – Học viện KTQS

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Học viện Kỹ thuật Quân sự – BQP Gói thầu: Gói thầu số 07: Mua sắm trang thiết bị thực hành cho phòng học thiết kế RF Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phần mềm đào tạo cho các phòng học chuyên dùng Nguồn vốn: NSNN – […]