Mời đấu thầu xây dựng công trình trường học DTNT Cao Lộc Lạng Sơn

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn.
– Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc
– Tên công trình: Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 5 tháng 7 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn
+) Địa chỉ : Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn.
+) Điện thoại: (025) 3811.837
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 vnđ.
– Địa chỉ nhận HSDT: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn
+) Địa chỉ : Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn.
+) Điện thoại: (025) 3811.837
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2012.
– Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 vnđ. (Bằng chữ :Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm : Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 7 năm 2012, tại Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn.

Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2012
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đầu thầu:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn.
– Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn.
– Điện thoại: (025) 3811.837
2. Tên công trình : Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C:
4. Tên chủ đầu tư: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Xây lắp công trình: Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc