Mời thầu : Xây dựng Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

2. Tên công trình: Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú

3.  Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

Dự án quan trọng quốc gia:

 

–         Dự án thuộc nhóm A:

 

x

Dự án thuộc nhóm B:

 

–         Dự án thuộc nhóm C:

 

 

Dự án liên doanh:

 

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số: 02 (Xây dựng đường CP từ QL 14C đi đội 33)

B. Nội dung thông báo mời thầu :

–         Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

–         Tên gói thầu: 02(Xây dựng đường CP từ QL 14C đi đội 33)

–         Tên công trình: Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú

–         Nguồn vốn: Vốn điều lệ

–         Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

–         Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2013 (Trong giờ hành chính)

         Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262  – Fax: (059) 3790024   

–         Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

–         Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

–         Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2013

–         Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Hai lăm triệu đồng Việt nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2013, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu