Mời Thầu: Mở rộng dây chuyền chế biến mủ Latex HA – Xí nghiệp chế biến vận tải

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                               Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn 2. Tên công trình: Mở rộng dây chuyền […]

Mời Thầu: Cung cấp 03 xe ô tô chở mủ cao su chuyên dùng cho công ty TNHH MTV cao su Chưprông

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông - Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3790023Fax: 059 3790024 - E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn 2. Tên công trình: Công trình đầu tư thiết bị năm 2014 3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp): - Dự án quan trọng quốc gia:   - Dự án thuộc nhóm A:   -   Dự án thuộc nhóm B:   - Dự án thuộc nhóm C:   - Dự án liên doanh:   - Hợp đồng hợp tác kinh doanh:   -    Dự án, dự toán khác:   4. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số: 02 (Cung cấp 03 xe chở mủ cao su chuyên dùng) B. Nội dung mời thầu: -  Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông - Tên gói thầu: 02(Cung cấp 03 xe chở mủ cao su chuyên dùng) - Tên công trình: Công trình đầu tư thiết bị năm 2014 - Nguồn vốn: Vốn điều lệ - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước - Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2014 (Trong giờ hành chính) - Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262 Fax: (059) 3790024 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai - Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2014 - Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng Việt nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng. HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2014, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai. Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu

Mời thầu : Cung ứng phân bón vô cơ – Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông, Gia Lai

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung ứng phân vô cơ để chăm sóc vườn cây cao su KTCB. Xin mời các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện năng lực cung ứng phân bón, tham gia đấu thầu: […]

Chào hàng cạnh tranh: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê – Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê để sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Tên gói thầu: Cung ứng 200 tấn phân Đạm Urê. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh. Thời […]

Mời thầu : Gói thầu số 02(Xây dựng cầu đội 10) – Công ty TNHH 1TV Cao Su Chư Prông

-         Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn -         Tên gói thầu: Gói thầu số  02(Xây dựng cầu đội 10) -         Tên công trình: Cầu […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 (Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ) – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai Điện thoại 059 3790023                              Fax: 059 3790024 2.Tên dự án: Nhà làm việc nông trường An Biên. B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà […]

Mời thầu : Xây dựng đường cấp phối đội 8 đi đội 3 – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn 2. […]

Mời thầu : Xây dựng Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024 – E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn 2. […]

Mời thầu : Gói thầu 02 Xây dựng nhà làm việc – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: buy essay paper 1. Tên cơ quan /đơn vị  đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại: 059 3790023                                Fax: 059 3790024 – […]

Thông báo kế hoạch đấu thầu – BV Đa Khoa Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1.Tên cơ quan: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 059 3823088 – Fax: 059 3823088 Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai. 2. Tên dự án: Cải tạo và mở rộng nhà căn tin […]