Mời Thầu: Mua Thuốc theo tên generic có 8 danh mục

  • Gói thầu: Thuốc theo tên generic có 8 danh mục.
  • Thuộc dự án : Đấu thầu mua thuốc cho chương trình Quốc gia năm 2015 bằng nguồn Ngân sách Nhà nước.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 25/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng TCKT, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, xã Hòa Bình, Thường Tín, TP. Hà Nội.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/07/2015.