Mời Thầu: Mua sắm máy đo quang uv – VIS, Máy đo và hiệu chính áp suất vạn năng cho sản xuất điện

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin

– Địa chỉ: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

– Điện thoại/Fax: 033. 3731.030.

2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất điện – Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

4. Chủ đầu tư:  Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin

5. Tên gói thầu: Mua sắm máy đo quang uv – VIS, Máy đo và hiệu chính áp suất vạn năng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm máy đo quang uv – VIS, Máy đo và hiệu chính áp suất vạn năng;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất điện – Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả;
  • Nguồn vốn: Vay thương mại;
  • Bên mời thầu: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Công ty cổ phẩn nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại/Fax: 033. 3731.030;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/09/2015.