Mời Thầu: Mua sắm máy đo quang uv – VIS, Máy đo và hiệu chính áp suất vạn năng cho sản xuất điện

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin – Địa chỉ: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; – Điện thoại/Fax: 033. 3731.030. 2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất điện – Nhà máy nhiệt điện Cẩm […]