Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà điều hành sản xuất chi nhánh Lưới điện Tuyên Quang

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc 
  • Gói thầu: Gói thầu số 4 – Thi công xây dựng
  • Dự án: Nhà ĐHSX Chi nhánh Lưới điện cao thế Tuyên Quang
  • Nguồn vốn: KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 30 ngày 17/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.2215.9597; Fax: 04.3717.0418
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 17/10/2015 tại Phòng Quản lý Xây dựng – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

  Công ty lưới điện cao thế miền Bắc Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.