Mời Thầu: Thi công xây dựng nút giao thông Bắc Hồng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội
  • Gói thầu: Gói thầu số 2B: Thi công xây dựng nút giao thông Bắc Hồng (phần đường gom và hệ thống hạ tầng kỹ thuật)
  • Dự án: ĐTXD nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch tổng hợp – BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, số 130B Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 22125762; Fax; (04) 35727213
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Phòng Kế hoạch tổng hợp – BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, số 130B Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

         BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.