Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2018

 

Tên bên mời thầu­: Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam – Chi nhánh Miền Trung.

Địa chỉ : Khu Công nghiệp phía Đông Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng  Ngãi.

Điện thoại: 0255.3718183                          Fax: 0255.3718185

Mã số thuế: 0305097236-009.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2018.

– Loại gói thầu: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2018 do Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam – Chi nhánh Miền Trung.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/06/2018 đến 31/05/2019.

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2018.
 2. Nguồn vốn: Từ chi phí sản xuất kinh doanh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ, ngày 04 tháng 05 năm 2018 đến 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Số 103 An Dương Vương, Phường Trần Phú – TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3718182.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: Không đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.    
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2018.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2018 tại số 103 An Dương Vương, phường Trần Phú – TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3718182