Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2018

  Tên bên mời thầu­: Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam – Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ : Khu Công nghiệp phía Đông Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng  Ngãi. Điện thoại: 0255.3718183                          Fax: 0255.3718185 Mã số thuế: 0305097236-009. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Cung cấp […]