Mời Thầu: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2015 Lần 2

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Địa chỉ: –  Điện thoại: (84 8)39235804 – 39238704, Fax: (84 8)39236943. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 5. Tên gói thầu: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2015 […]