Mời Thầu: Thi công xây dựng cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng Gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở số 70 Trần Hưng Đạo Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Hình thức […]