Mời chào hàng: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetro

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Ban Đời Sống Nhà ở và Văn Phòng Làm Việc thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: 02-Pasteur-Phường 7, TP. Vũng Tàu –  Điện thoại:  064 3839871/máy lẻ: 8455         Di động: 0973.225.407 (Mr.Nguyên) 2. Tên gói thầu: Dịch […]