Mời chào hàng: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016

Tên bên mời thầu:   CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Điện thoại/fax/email: 0293 885 796; FAX: 0293 885 796 Mã số thuế: 5200160056 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi […]