Phòng Lao động TB&XH huyện Mường Khương đấu thầu Mua gạo tẻ năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm 2012.   – Tên Bên mời thầu: Phòng Lao động TB&XH, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai – Tên gói thầu: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ […]

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Mua gạo tẻ năm 2012

   PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG  THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH penis growth   – Tên Bên mời thầu: Phòng Lao động TB&XH, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai – Tên gói thầu: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm […]

Mời chào giá cạnh tranh: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Tên Bên mời thầu: Phòng Lao động TB&XH, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai – Tên gói thầu: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm 2012. – Nguồn vốn: Chương trình 30a – Hình thức […]