Mời chào giá cạnh tranh: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Tên Bên mời thầu: Phòng Lao động TB&XH, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai – Tên gói thầu: Mua gạo tẻ thường cấp cho các hộ nghèo ở thôn bản giáp biên giới huyện Mường Khương năm 2012. – Nguồn vốn: Chương trình 30a – Hình thức […]