Mời thầu tư vấn đánh giá dự án Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” – Địa chỉ: Toà nhà Uỷ ban […]