Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục Đường giao thông liên ấp

– Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ – Địa chỉ: Số 109, Đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. – Điện thoại: 0743840322 – Số fax: 0743840322 – Số tài khoản: 9552.2.7531229 tại Kho bạc Nhà Nước tỉnh Trà Vinh. Nội […]